Kategorier
Avtalsrörelse

Avtalsnytt #3: Varsel

Efter att förhandlingarna med Almega strandat i förra veckan varslar så Seko om strejk. Strejken inleds 12 maj klockan 14:00 och omfattar förutom en generell övertids- och mertidsblockad personal inom bl.a. depå och städ på SJ AB, Sodexo, ISS och MTR i Hagalund och Stockholm. Sekoanslutna lokförare på SJ Götalandståg i Göteborg ingår därefter i varslets andra våg och tas ut i strejk 16 maj klockan 03.00 om parterna inte kommit överens före dess. Styrelsen ber att få återkomma med mer information. Tills vidare kan förhandlingsdelegationens senaste rapport läsas nedan. Sekos konfliktmeddelande med detaljerad information om varslet finns att ladda ner här.

Vi vill även hänvisa till Seko Konflikthandbok (finns även under fliken Dokument) samt påminna om att skicka era privata kontaktuppgifter till sekovasttag@gmail.com i den händelsen att arbetsgivaren låser oss ute från deras system (mer info här).

Seko kommer att inrätta en konflikttelefon och en konfliktpanel dit medlemmar kan vända sig med frågor men detta är i skrivande stund inte klart. Vi återkommer så fort dessa kanaler finns tillgängliga.

Följ även: Senaste nytt från Seko centralt

Nu står vi upp tillsammans!

”Seko har idag varslat om strejk. Förhandlingarna om ett nytt Spårtrafikavtal strandade i
fredags och det saknas i nuläget möjlighet att fortsätta förhandla med Almega under rådande
omständigheter. Under torsdag och fredag förra veckan borde förhandlingarna ha präglats av
konstruktiva förslag och kompromiss, istället har vi mött ett Almega som strävat bakåt och
grävt sig allt djupare ner i sina skyttegravar. Detta beteende är oacceptabelt och det är deras
krav på oss också.
Först och främst vägrar Almega att tillämpa det märke som industrin satt. Sekos medlemmar
ska inte få samma löneökningar som Sveriges industriarbetare. Almega kräver avräkning och
motvaluta för lönerna ska öka enligt märket. I klarspråk vill Almega att vi ska sälja ut
våra mest lågavlönade medlemmar eller betala dyrt för att få den i märket
fastställda låglönesatsningen. När det gäller vårt krav på omställning vid förlorad
säkerhetsklassificering (Loss of License) försöker Almega på alla sätt förhindra att det
kommer tillstånd. Detta trots att vi beredda att betala för ökad trygghet. Förhandlingarna har
onekligen varit farsartade.
Apropå orimliga krav, Almega har under förhandlingarna preciserat ett av sina krav – det
gällande “undertid”. Så här tänker Almega att det ska fungera – om din arbetsgivare lägger ett
schema med mindre än 100 % effektivitet så blir “undertiden” tillgänglig som arbetstid under
de kommande månaderna. För att kunna lägga ut “undertid” vill Almega ge arbetsgivaren
möjlighet att omvandla dina fridagar till vanliga arbetsdagar (inte ens övertid!). Det
här är vad Almega och arbetsgivarna ser som lämplig motvaluta på våra krav. Almega tycks
inte förstå att deras orimliga krav bara kan leda till konflikt.
Mot denna bakgrund har Seko idag, den 3 maj, sagt upp kollektivavtalet och varslat om
konflikt. Vi är nu tvingade att strida för vad som är rätt och rimligt. Konflikten träder i kraft
fredag den 12 maj klockan 14.00 om vi inte har tecknat ett nytt avtal innan dess. Läs mer om
varslet på Sekos hemsida. Nu gäller det för oss alla att ställa upp och hålla ihop. Snacka om
avtalsrörelsen och få med dina jobbarkompisar i Seko. Tillsammans kommer vi att rida ut
stormen. Tillsammans är vi starka!
Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik”