Kategorier
Aktiviteter

Seko klubb Västtåg kallar till medlemsmöte

13 juni klockan 15.00 i lokal Styrsö, entreplan Göteborg.

Val av valberedning ska förrättas.

Uppdraget som valberedare är viktigt i en förening och består främst i att föreslå till årsmötet de som ska få förtroendet att företräda klubbens medlemmar. De som blir valda kommer få grundutbildning för förtroendevalda och funktionsutbildning för uppdraget.

Är du själv intresserad eller vill föreslå någon till valberedningen? Kontakta styrelsen på valberedning@sekovasttag.se.

De som kommer på mötet utanför arbetstid ersätts med tid i tidbanken.

Efter mötet bjuder vi på fika och inbjuder till frågor och diskussion. Vi har bland annat flera pågående tvisteförhandlingar och vi vill inbjuda våra medlemmar till att diskutera fackliga strategier i samband med detta. Det finns även möjlighet att diskutera och ställa frågor angående den avslutade lönerevisionen, det nya karensavdraget m.m.

Välkomna!