Kategorier
Semester

Semester 2020

Semestersökningen för 2020 kommer snart ut. Seko har begärt förhandling gällande semesterförläggningen för att ta upp några frågor vi såg som angelägna för våra medlemmar.

  • Vi vill ha inflytande och utöva medbestämmande redan när semesterperioder och -kvoter sätts.
  • En hantering för att sparad semester ska läggas ut som ledighet och inte betalas ut i pengar måste finnas.
  • Hantering av utköpt semester där denna kan läggas ut även under våren (mars-maj).
  • Att semesterförläggning bör göras så att en semestervecka inte förbrukar mer än fem semesterdagar.
  • Vi tog även upp kranshelgstillägget som vi anser är alltför lågt.

Kranshelgstillägg

Kranshelgstillägg är en ersättning vi får om vi frivilligt arbetar helgen före eller efter vår huvudsemester där vi har rätt till ledighet enligt semesterlagen. Detta ligger på SJ Götalandståg på 750:-/dag. Vi vill se att detta höjs.

För kännedom så informerar vi om kranshelgstilläggen på några andra bolag:

Arriva Pågatåg 2000 kr/dag
Green Cargo 4000/dag + 10 h i arbetstidsbank
MTR Pendeln 2000/dag + övertid
Transdev Öresundståg 1548 kr/dag
SJ AB 1400 kr/dag
Upptåget 1683 kr/dag

Kom ihåg att det är helt frivilligt att arbeta sin kranshelg, bindande anmälan görs i samband med semestersökningen.

Resultatet i övrigt blev att arbetsgivaren innan semesterinplaceringen kommer delge oss sitt förslag på vilka semesterkvoter som är tänkt att gälla vid inplaceringen och vi kan komma med synpunkter om vi t.ex. tycker att det borde finnas utrymme att bevilja fler semestrar under vissa perioder/veckor där efterfrågan är stor. Generellt har detta tidigare hanterats väl av bolaget men det finns ett värde i att vi kan påverka detta om så inte är fallet.

Frågan om sparad semester som 2019 betalades ut på grund av att arbetsgivaren gjorde en för oss ny tolkning av lag och avtal har avhandlats i en lokal tvisteförhandling som vi inte kunde driva vidare på grund av formaliteter (gällande tidsfrister för arbetsrättliga tvister). Vi är däremot fortfarande oense om tolkningen och grundfrågan måste lösas. Seko anser som tidigare att 25 dagar ska få sparas utan tidsgräns. Bolaget aviserar dock att dagar som de anser förfallit kommer betalas ut även i år. Vi ska ses igen i januari för att diskutera vidare.

Gällande utköpt semester avser arbetsgivaren att förtydliga att sålda semesterveckor även kan läggas ut innan sommaren.

Vi framförde även att vi ser ett problem i att en semestervecka hos oss kan konsumera olika antal dagar beroende på förläggningen av fridagar. I vissa fall gör det att en semestervecka för personal med oregelbunden arbetstid konsumerar fler än fem dagar och att 25 semesterdagar faktiskt inte räcker till fem hela veckors semester.

Dessa frågor avser vi att fortsätta diskutera. Finns det fler frågor om semester ni medlemmar vill att vi driver, så hör gärna av er till oss.