Kategoriarkiv: Semester

Sparad semester

Eftersom SJ Götalandståg tillämpar semesterlagen vad gäller hantering av sparade semesterdagar (”5-årsregeln”) finns det anledning att påminna om vad som gäller och vad man som arbetstagare kan göra för att undvika att dagarna förfaller och betalas ut i pengar. Semesterlagen är tydlig med att arbetstagaren väljer vilket år de sparade dagarna ska läggas ut. Arbetsgivaren… Läs mer »

Semester 2020

Semestersökningen för 2020 kommer snart ut. Seko har begärt förhandling gällande semesterförläggningen för att ta upp några frågor vi såg som angelägna för våra medlemmar. Vi vill ha inflytande och utöva medbestämmande redan när semesterperioder och -kvoter sätts. En hantering för att sparad semester ska läggas ut som ledighet och inte betalas ut i pengar… Läs mer »

Semester 2019

Semestersökningen ligger nu ute på intranätet. I samband med detta vill vi ge lite information gällande en pågående tvist och också uppmärksamma er på ett par förändringar som arbetsgivaren avviserat. Tvist angående semesterdagar i maj/september Semesterlagen anger att alla anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. Detta gäller alltså hela veckor och är… Läs mer »

Förtydligande om semesteråret

På förekommen anledning så gör vi här ytterligare ett förtydligande om semesteråret. Från fackligt håll kan vi aldrig ta lätt på när en arbetsgivare vill göra förändringar i vårt kollektivavtal. Det kräver alltid stor försiktighet eftersom det kan få konsekvenser på sikt. De förändringar arbetsgivaren vill komma åt går att göra utan att ändra i… Läs mer »

Fortsatt diskussion om semesteråret

(2010-10-04) Som vi tidigare nämnt har arbetsgivaren velat ändra i vårt kollektivavtal för att kunna göra det lättare att förlägga semester under årets första kvartal när så önskas,, och vi hade igår ett nytt möte med arbetsgivaren angående detta. Ändringen skulle innebära att semester ej uttagen under innevarande år kan tas ut under första kvartalet… Läs mer »