Kategoriarkiv: Avtal och regler

Hantering av FP-dagar och semester

Vi har haft ett möte med arbetsgivaren angående hur de extra fridagarna (FP) vi har i avtalet ska hanteras. Vi har som bekant 114-118 FP-dagar / år beroende på anställningstid vilket i praktiken motsvarar 10-14 extra dagar. Dessa kan inte sparas utan måste läggas ut under året. Bakgrunden är att vi från januari 2017 haft… Läs mer »

Turändringar

Många har på sistone haft funderingar på vad som egentligen gäller när arbetsgivaren ändrar turer. Här ett försök att reda ut detta. Ur vårt kollektivavtal, §6: ”Mom 2 Arbetstidens förläggning Arbetstagare som tjänstgör på fast schema Av schema eller särskild plan ska framgå ordningsföljden för tjänstgöringsturer och fridagar under begränsningsperioden. Av arbetsschemat ska också regelbunden jour eller… Läs mer »