Kategoriarkiv: Turlistor och nycklar

Tur- och nyckelförhandlingar T20

Turer och nycklar för T20 är färdigförhandlade och gruppsökningen är igång. Inplacering på grupper kommer ske 27-28/11. Seko kommer att vara representerade vid inplaceringen. Nycklarna gäller tills vidare, observera dock att fridagsplaner enligt vårt kollektivavtal fastställs för hela året och ligger alltså fast så länge vi inte kommer överens om något annat. Vi har tidigare… Läs mer »

Förhandling vändstäd Kinnekulle

SJ Götalandståg kallade till förhandling med anledning av att man har för avsikt att införa arbetsrutinen vändstäd, som tillämpas i övrig verksamhet, även på Kinnekulletrafiken och det uppstår ändringar i turerna som konsekvens av detta. Fyra av turerna i Mariestad (L 9506, L 9526, S 9507, S 9517) hade sedan tidigare förhandlade avsteg med över… Läs mer »

Uppdatering Rapid

Vi har under hösten haft flertalet möten i referensgruppen med representanter från Seko, ST och SJ Götalandståg för att diskutera hur Rapid/IVU ska användas i vår verksamhet. Samtalen har generellt varit konstruktiva. Diskussionen har hittills framförallt handlat om hantering av fridagar, både ordinarie och ”extra”. Precis som arbetsgivaren själva har gått ut med så kommer ett fast… Läs mer »

Turer och nycklar T19

Det är för tillfället mycket prat om IVU/Rapid, men samtidigt fortsätter arbetet med turer och nycklar för T19 som vanligt. Tidsplanen är följande: Vecka 42-43: Utkastmöten med lokala turlisteombud 25 oktober: Arbetsgivarens turförslag skickas till facken 1 november: Arbetsgivarens nyckelförslag skickas till facken 8 november: Förhandling turlistor 14 november: Förhandling nycklar 28-29 november: Inplacering nycklar… Läs mer »

”Bra planering” och Rapid

Det har länge pratats om SJ:s nya planeringsverktyg Rapid/IVU som ska ersätta dagens föråldrade system (RPS m.m.) men starten har som bekant skjutits upp flertalet gånger. Nu börjar det dock närma sig mer skarpt läge och tanken är att det ska sättas i drift under april 2019, enligt de senaste beskeden. Vi kommer från Seko ha representanter… Läs mer »

Sommarturlistor + viktig info angående överliggning Töreboda

Idag 13/6 har avslutande förhandling hållits för sommarens turlistor. Arbetsgivaren har inarbetat flera av förslagen som våra lokala turlisteombud kommit med och vi tycker att helheten är helt ok. Man har försökt tillgodose önskemål i Göteborg om att variera åkningen, detta uppfylls kanske inte fullt ut då man av planeringsmässiga skäl inte vill behöva ändra för… Läs mer »

Sommarturlisteförhandlingen 14/5

Igår, 14/5 hade vi förhandling angående sommarens turlistor. Det är framför allt ombord som är klart, även om vändstäd kommer att tillkomma när omloppen är klara. Under 7 veckor i sommar kommer helgtrafiken till Vänersborg/Älvängen att skäras ner och slås ihop, så att varannan alependel under halvtimmestrafik förlängs till Vänersborg. Detta främst för att spara… Läs mer »

Turer och nycklar T18

Tur- och nyckelförhandlingarna för T18 är nu avslutade och sökmaterialet ligger, som de flesta säkert redan upptäckt, ute på intranätet. Vi hänvisar frågor om sökningen och grupperna till arbetsgivaren men vill här ge en sammanfattning av årets turlistearbete. Arbetet i stort runt turer och nycklar har fungerat bra i år. Våra turlisteombud har kunnat vara… Läs mer »

Tidsplan turer och nycklar T18

Våra turlisteombud har i veckan fått utkast till turlistor presenterade för de olika åkstationerna. Vi har haft möjlighet att diskutera och komma med synpunkter som turlistekonstruktörerna sedan kunnat ta med sig innan de presenterar sitt förslag den 27/10, då avser vi även att lägga ut förslagen i orderrum m.m. så att alla kan ta del… Läs mer »