Kategoriarkiv: Turlistor och nycklar

Förslag sommaren 2018, version 1

Nedan arbetsgivarens förslag på grundturer för sommarperioden. Materialet är som ni kan se i viss mån ofärdigt, bland annat beroende på att omloppen inte är helt klara. Dessutom ska raster fyllas ut och kvartstid tas bort m.m.. Läs även turkonstruktörernas kommentarer nedan (kursiverade). Våra turlisteombud har till viss del funnits med i processen och haft möjlighet att komma… Läs mer »

Turer och nycklar T18

Tur- och nyckelförhandlingarna för T18 är nu avslutade och sökmaterialet ligger, som de flesta säkert redan upptäckt, ute på intranätet. Vi hänvisar frågor om sökningen och grupperna till arbetsgivaren men vill här ge en sammanfattning av årets turlistearbete. Arbetet i stort runt turer och nycklar har fungerat bra i år. Våra turlisteombud har kunnat vara… Läs mer »

Tidsplan turer och nycklar T18

Våra turlisteombud har i veckan fått utkast till turlistor presenterade för de olika åkstationerna. Vi har haft möjlighet att diskutera och komma med synpunkter som turlistekonstruktörerna sedan kunnat ta med sig innan de presenterar sitt förslag den 27/10, då avser vi även att lägga ut förslagen i orderrum m.m. så att alla kan ta del… Läs mer »

Info angående v 30

Kort men viktig information angående avstängningarna på Göteborgs Central och påverkan på vissa turer. Vi har under v.30 gått med på att göra avsteg från kollektivavtalets skrivning om paus: Vid tjänstgöring på pendeltåg i Göteborg: Inriktningen vid planering av turlista är att en paus ska vara 10 minuter arbetsfri tid. Arbetsgivaren ska ordna arbetet så… Läs mer »

Sommar!

Nu på måndag börjar så järnvägssommaren ”på riktigt” då vi gör över på sommarens turlistor. Det innebär för de flesta som vanligtvis går på fast lista också att ni går över på viklista/skubben och vi vill då skicka med er ett par viktiga saker att tänka på. Begränsningsperioderna är 19/6*-30/6 resp 1/8-13/8 (juli månad är… Läs mer »

Rapport från förhandling sommaren T17

Vi har haft förhandlingar med arbetsgivaren angående sommarperioden, senast 11/5 i Göteborg. Arbetsgivaren hade presenterat förslag på nycklar för grupp 701, 706, 708, 709 och 711 för förare i Göteborg medan övriga går på skubben. Vi tyckte utifrån det presenterade materialet att förslaget till grupp 701 avvek alltför mycket från hur gruppen ser ut i… Läs mer »

Turer och nycklar sommaren T17

Såhär mitt i konflikttider rullar den fackliga vardagen ändå på och SJ Götalandståg har kallat till förhandling nu på torsdag 11/5 gällande sommarens turer och nycklar. Jenny Randulv och undertecknad representerar klubben. Förhoppningsvis har förslagen redan distribuerats ut på åkstationerna av era lokala turlisteombud, men presenteras även här för att ge er möjligheten att titta igenom förslagen… Läs mer »