Kategorier
Turlistor och nycklar

Förutsättningarna för övergång till Rapid/IVU 2021 klara

Seko har enats med SJ Götalandståg om hur en övergång till Rapid/IVU under 2021 ska hanteras.

  • Tidpunkt för start är inte klar men förväntas bli under senare delen av året.
  • Fridagar inkl 0-dagar ligger kvar året ut enligt befintliga fridagsplaner.
  • Inriktning tidig/sen/blandad/skubb läggs in i systemet utifrån den inriktning gruppen man går på idag har. Gäller även ytterstationernas ”mjukt” riktade grupper.
  • Nattgrupp godkänns året ut med en avstämningstid på 32 timmar. Diskussioner om ett nytt avtal för nattarbete ska påbörjas snart.
  • Parterna fortsätter diskussioner om förhandlingsordning och samverkansformer i det nya systemet som inte kommer bygga på årsvis fastställda scheman.
  • Lokala chefer och skyddsombud ska identifiera risker kopplade till systembytet och schemaläggningen utifrån förutsättningarna på respektive åkstation.

Hantering av gruppval T22

Tre alternativ presenterades:

  • Inget nytt gruppval. Låter den befintliga inplaceringen löpa på med möjlighet att kunna byta.
  • Nytt gruppval avseende inriktning och fridagsplan, enligt dagens principer.
  • Nytt gruppval utifrån schemamodellen (Grupp 1 eller 2 samt inriktning).

Vi kommer kallas till fortsatt diskussion kring detta.