Kategorier
Avtal och regler

Status gällande ”Loss of license”

Information från förbundet:

”Arbetet med bildandet av en kollektivavtalsstiftelse för omställning vid förlorad säkerhetsklassificering på grund av medicinska skäl (”Loss of License”) har fortgått under hösten och fram till idag. Även om vi i princip är överens om alla dokument och formalia kopplat till stiftelsen har vi ännu inte kommit i mål. Motståndet från Almega att slutföra förhandlingarna har varit stort. Skälet är att Seko vill gå vidare med en stiftelse som enbart ger trygghet för medlemmar i Seko. 

Det var Sekos medlemmar som tog strid för Loss of License och det var Seko som levererade lösningen under avtalsrörelse 2017. Vi har alltid varit på det klara att lösningen vi förhandlade fram, efter varsel om strejk, var till för Sekos medlemmar först och främst. 

Under hösten har vi haft ett antal möten med den högsta ledningen på fackförbundet ST i syfte att se om vi har kunnat hitta grunden för en gemensam stiftelse, som skulle kunna samla hela branschen i en Loss of License-lösning. Seko har hela tiden varit och är fortfarande beredda att bilda en stiftelse tillsammans med ST och övriga fack. 

Seko vill hålla ihop villkoren i branschen men det måste börja med att vi kommer tillrätta med den splittring som uppstod efter strejken 2014. När Seko tog strid för de timanställdas villkor, så valde andra förbund att inte göra det. Den skillnad i lön som uppstod i samband med konflikten finns kvar än idag på många företag i branschen. 

För att bilda en gemensam Loss of License-stiftelse har vi ställt ett motkrav: 

Seko vill upprätta den likalöneprincip som rådde på avtalsområdet innan strejken 2014. För att bilda en gemensam stiftelse måste de skillnader som finns lokalt och centralt gällande löner, tariffer och ersättningar jämnas ut, så att lö sätts efter arbete och inte efter vilket fackligt medlemskap du har. 

Detta motkrav har vi överlämnat till samtliga parter som visat intresse av att bilda en gemensam stiftelse för Loss of License. Både Almega och ST har avböjt denna lösning och därmed ser vi inga förutsättningar för att bilda en kollektivavtalsstiftelse tillsammans med ST. Vi går vidare ensamma. 

Seko har räknat på att vi ska kunna bära våra kostnader utan stöd från andra organisationer. Det gjorde vi redan innan vi tecknade uppgörelsen 2017 så klart. Med närmare tiotusen medlemmar i branschen kommer att vi klara av att bära stiftelsen ensamma. Vår tanke är att de pengar som våra medlemmar avsätter för sin trygghet enbart skall gå till våra medlemmar. 

Nu gäller det att vi tar förhandlingarna i mål och det kommer vi att göra.

Hälsningar 

Thomas Gorin Weijmer, ansvarig ombudsman Spårtrafik Seko”