Kategorier
Löner

Lönerevision klar

Lönerevisionen på SJ Götalandståg är nu avslutad. Den omfattar 4,1% för Sekos medlemmar från 1 maj 2023. Den nya lönen inklusive retroaktivitet från 1 maj kommer betalas ut på septemberlönen. Avtalet är påskrivet den 4 juli 2023.

Vi har haft stundvis tuffa förhandlingar men Seko har till slut kunnat säkra att varje yrkesgrupp får ta del av hela den lönepott som gruppen genererar. Vi har utöver det prioriterat slutlönestegen och att hellre höja grundlöner än tillägg vilket ger som resultat att ungefär 90% av våra medlemmar får ut i alla fall några kronor mer än det centrala avtalets 4,1%. Även utbildningslönerna höjs med mer än 4,1% genom en särskild överenskommelse som inte belastar övrigt löneutrymme.

Vad gäller fasta tillägg har flera legat stilla under lång tid vilket många medlemmar haft synpunkter på. Dessa tillägg har i många fall varit ensidigt satta av SJ Götalandståg och inte tagits upp i lönerevisionen. Seko har arbetat både under och mellan de senaste lönerevisionerna för en förändring av detta. Nu har vi gjort ett genombrott i frågan och kunnat höja flertalet. De tillägg som inte höjs har tillsammans med personliga avräkningsbara tillägg lagts in i potten och fördelats på fasta lönesteg.

Restidsersättning och OB-ersättning höjs enligt det centrala spårtrafikavtalet.

Vad gäller Sekos övriga yrkanden om förändringar av det lokala kollektivavtalet kommer de förhandlingarna inledas under hösten.

Bifogat följer nya lönesteg och de fasta och rörliga tillägg som höjs från och med 2023-05-01. För medlemmar med individuell lön kommer besked om ny lön ges av närmaste chef.

Tågvärd

23 375 kronorUnder utbildningstid
28 355 kronorFrån första egna turen
31 002 kronorEfter 12 månader i steg 2 alternativt ett år i yrket med utbildning. Utgör slutlön för tågvärd utan avgångssignalerarutbildning.
33 506 kronorEfter 24 månader i steg 3 alternativt tre år i yrket efter avslutad utbildning. Utgör slutlön för tågvärd med avgångssignalerarutbildning.

Lokförare

23 458 kronorUnder utbildningstid
33 193 kronorFrån första tur efter avslutad utbildning
35 499 kronorEfter 12 månader i steg 2 eller ett år i yrket efter avslutad utbildning.
41 886 kronorEfter 24 månader i steg 3 eller tre år i yrket efter avslutad utbildning.
Avgift för lokförarbevis ingår i grundlönen.

Fasta tillägg:

Instruktör                                  5394 kronor

Koordinerande instruktör 6379 kronor

Körlärare                                   1809 kronor

TRÅD                                          2597 kronor

Driftstöd                                    4164 kronor

Restidsersättning

Låg                    76,61 kr per timme

Hög                   114,85 kr per timme

OB-ersättning                 

Enkel                                           22,39 kr per timme

Kvalificerad                               50,00 kr per timme

Storhelg                                      112,34 kr per timme

Ny timlön (GFL) kommer meddelas senare.