Kategoriarkiv: Fackligt-politiskt

Seko Västtåg lämnar remissvar på lagförslaget att inskränka strejkrätten

Med stöd i det uttalande mot inskränkningar i strejkrätten som Seko Västtågs årsmöte antog 2018 så beslutade styrelsen i tisdags att skicka in ett remissvar till arbetsmarknadsdepartementet på det lagförslag som presenterats. Nedan finns yttrandet i sin helhet; Remissvar ang. Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Ds 2018:40) Arbetsmarknadsdepartementet har begärt… Läs mer »

Årsmötets uttalande mot förändringar av strejkrätten

Följande uttalande antogs av Seko klubb Västtåg på årsmötet 2 mars: Utredningen om begränsad strejkrätt och utvidgad fredsplikt är ett rent beställningsjobb från Svenskt Näringsliv till Sveriges regering. Skulle utredningen dessutom leda till de förändringar som företagsägarna kräver innebär det allvarliga inskränkningar av grundlagsskyddade fackliga rättigheter. Utan strejkrätten tappar vi arbetarrörelsens viktigaste vapen och det… Läs mer »