Kategorier
MBL

Anteckningar från MBL 19 § 15 maj

Arbetsgivaren har enligt Medbestämmandelagen (MBL 19 §) informationsplikt till de fackliga organisationerna. Detta innebär att vi regelbundet har möten där arbetsgivaren informerar oss om vad som händer i verksamheten. Vi har även möjlighet att ställa frågor om det är något särskilt vi vill ta upp. Här är anteckningar från vårt senaste möte. T

Nya förarutbildningar v. 34 samt v. 40 (4 personer vardera utbildning).
Nya tågvärdar v. 37.

CS tjänst i Falköping samt Lidköping utlysta internt. I Lidköping har man fått in 6 ansökningar, och till Falköping 1.


Tjänst som skiftesledare på trafikledningen är tillsatt.

Planeringen flaggar för att man kanske inte ringer vid ändringar av arbetstid som är kortare än 15 min under semesterperioden p.g.a. att de har kort om folk och har svårt att hinna med.

Claes Carlund (ekonomichef) rapporterar:

6 % ökning i resandeutveckling baserat på kundräkningssystemet.

Resenärerna är 20 % av intäkterna, kundnöjdhet 10 %.
Ekonomin ser bra ut.
Sjukskrivningsstatistiken är under 5 %.
Antalet OSPA har ökat.

Henrik P (affärsutvecklare) redovisade för trafikplan/tågplan 2020.
Förlängd kvartstrafik M-F & halvtimme L-S.
Dagtåg G-Vb redan sommaren T19.
Ny trafik Sk-H-Ör morgon/eftermiddag.
Personalöverskott Bs vid avstängning Viskadalsbanan år 2021.

Våra frågor:

Kålle:

Arbetsgivaren menar att de har gett relevant utbildning för Kålle, att filmerna är bra, samt att timmen vi fått betald bör täcka tiden. De kommer trycka mer på digitala hörn, där medarbetare kan få hjälp med frågor. Arbetsgivaren ska se över representationen i testgrupperna i framtiden. De håller med om att det behövs en spridning (t.ex. i ålder/teknikvana m.m.).

Vi behöver en vettig lösning för att bära alla samlade arbetsverktyg, t.ex. hållare anpassa för Ada som tillåter utskrift på plats, arbetsgivaren skall se över detta.

Parkeringsplatser:

De som man kan hyra månadsvis skall inte försvinna (vad man vet just nu). Detta skall ha kommunicerats ut redan enligt arbetsgivaren. Inget är klart angående fler biljettkontrollanter, det är ett pågående anbudsförfarande.

Kategorier
MBL

Information från MBL

Arbetsgivaren har enligt Medbestämmandelagen (MBL 19 §) informationsplikt till de fackliga organisationerna. Detta innebär rent praktiskt att vi regelbundet har möten där arbetsgivaren informerar oss om olika saker som händer i verksamheten och vi har möjlighet att komma med frågor och ta upp sådant som vi inte tycker fungerar. Här är några anteckningar från vårt senaste möte, 16/1, med det som vi bedömer som mest intressant för oss. Tanken är att vi framöver ska rapportera mer frekvent från dessa möten.

Vändstäd

Vändstäd kommer implementeras även på Lidköping och Mariestad, enligt samma villkor som  gäller sedan innan. Dvs ett vändstäd per tur i anslutning till eget tåg. Gäller från 1 mars (månadssläpp 15 feb).

Kroppsburen kamera

Allt material finns på plats och det väntar på juridisk dokumentation kopplat till GDPR. Ligger hos stab juridik på SJ AB som skall författa ett stabilt material. Det kommer finnas dekaler på tågen med info, samt kontaktväg för resenärer som har ytterligare frågor. Göteborg, Uddevalla och Falköping kommer få kameror först. Kamerorna kommer kopplas till specifika turer.

APT/Rapid

Arbetsgivaren ska framåt vara tydligare på APT om att syftet med samtalen om Rapid är ”att få vara med och tycka om ett material som inte är färdigt”.