Kategorier
Okategoriserade

Nomineringar till årsmötet

Inför klubbens årsmöte i februari så önskar valberedningen att få in nomineringar till följande poster:

·     Kassör

·     Ledamot

·     Revisor

·     Revisorsersättare

Skicka din nominering till:

valberedning@sekovasttag.se

Kent.fritzo@sj.se

glenn.alsterberg@sj.se

erik.hermansson2@sj.se

christina.levinsson@sj.se

Kontakta valberedningen senast 26 januari 2024!

Hälsningar

SEKO Valberedningen

Kategorier
Okategoriserade

Scheman T24 / Inplacering

Årets schemaförhandlingar för T 24 är avklarade och vi som klubb är väldigt nöjda med utfallet. Vår arbetsgivare har varit lyhörd, vilket har varit viktigt för utfallet, men vi kan också konstatera att det gett resultat att vi som klubb legat på. Inte minst ett stort tack till alla ni medlemmar som dragit ett viktigt lass. Utan er hade vi inte nått dit vi gjorde.

Så vad är det vi gemensamt lyckats med inför T24?

Många medlemmar har under året efterfrågat mer komprimerad tjänst. Vi ser resultatet av det nu när komprimerad tjänstgöring finns på i stort sett alla åkstationer.

I Göteborg på förarsidan har vi en medlem som legat på för att få till en överliggningsgrupp. Det blir nu verklighet under T24, och schemasökningen visar att den är en av de populäraste grupperna vi någonsin sett.

Den största förändringen vi lyckats med är att vi äntligen fått till en utökning av 100% tjänster i Göteborg på ombordsidan. Det är något vi tillsammans kan vara väldigt stolta över, och ha i ryggen när vi fortsätter trycka på för heltid som norm.

En sak vi tar med oss till framtida schemaarbete är att vi i år sett många sökningar där personer enbart önskat en viss grupp och efter det bara sökt Vik. Det har lett till att personal tvingats in på grupper man inte sökt. Det blir ett viktigt arbete för oss att analysera varför man sökt på det sättet, och om det finns olika anledningar på olika depåer. Vi strävar efter att ingen ska tvingas in på ett schema man inte vill gå på men har också full förståelse att vår arbetsgivare måste göra på detta sätt när vissa grupper blir tomma. Under året kommer man anställa personal och vår ståndpunkt är då att personal som tvingats in på grupp ska få möjligheten att byta till skubb när det är möjligt.

De nya grupperna kommer börja gälla den 7 januari.

100% tjänster Göteborg

En enorm framgång i årets nyckelförhandling är som sagt att vi utökar 100% tjänsterna i Göteborg med 10 rader till T24. Det innebär att sju personer går från en sysselsättning från 85% till 100%. Det är första gången sen Västtågen startade 2010 som vi lyckas öka antalet anställda på 100 %.

Att 100%-tjänsterna för ombordpersonal i Göteborg ska bli fler har känts som en omöjlighet för många, och vi har kämpat i motvind i frågan i mer än tio år. Det är också därför vi är så glada och stolta att vi tillsammans lyckats.

Hur kommer det sig att vi tillslut lyckats öka antalet 100% tjänster?

Vi att vårt långsiktiga fackliga arbete gjort att vår arbetsgivare fått ett ökat förtroende för oss som motpart. Vi i klubben har varit hårda med att om inte fler 100% tjänster till T24 så kommer nyckel/schemaförhandlingarna att avslutas i oenighet. En viktig bakgrund till framgången är också att vi som klubb i år kunnat ta fram egna schemalösningar för att visa på att det var möjligt att skapa fler 100% tjänster.

Har vi nått målet?

Nej, vi har inte nått målet. Ett viktigt delmål är passerat – att vår arbetsgivare nu inser att vi kan ha 100% tjänster för ombordpersonal i Göteborg. Nu kommer arbetet för att säkerställa att så många som möjligt ska få 100 % tjänster. Vår ambition är att när vi söker scheman till T25 så ska vi ha ännu fler tjänster på 100%.

Vad ska jag som medlem göra om jag vill arbeta 100%?

Om du är deltidsanställd och vill ha en högre sysselsättningsgrad så ska du gå in på vår hemsida.

www.sekovasttag.se

Tryck på fliken ”dokument” och skriv ut blanketten ”Anmälan företräde högre anställningsomfattning”.

Fyll i blanketten och lämna den till din chef. Behåll en kopia av den av chefen signerade blanketten samt lämna en kopia till ditt Seko-ombud eller klubb.

Du kan också skriva ut blanketten ”Begäran om skriftliga skäl till deltidsanställning” där din arbetsgivare ska ge ett skäl varför just du inte kan få en högre sysselsättning. Lämna gärna även här till ditt Seko-ombud eller klubb.

Vi i klubben vill tacka er medlemmar och våra förtroendevalda för det viktiga arbete ni gör tillsammans med oss.

Kategorier
Okategoriserade

Höstmöte Seko Västtåg

Klubbstyrelsen inbjuder alla medlemmar i Seko Västtåg till höstmöte för att besluta om kommande års klubbavgift, aktivitetsplan och budget. Mötet hålls den 25/11 kl. 16:00-18:00.

Det finns möjlighet att delta både fysiskt och på distans via Teams. Fysiska möten kommer anordnas på följande platser:

Falköping: Hotell Falköping, Medborgarplatsen 1, Falköping. 

Göteborg: Centralstationen Konferens, Göteborg. Ingång vid First Hotel G.

Nässjö: Möteslokalen 

I samband med de fysiska mötena inbjuder klubben också till middag och umgänge efteråt.

Möteshandlingar skickas senast en vecka innan mötet till anmälda.

För att ett ärende ska tas upp på dagordningen ska det anmälas senast den 14/11 till sekovasttag@sj.se.

Mer information om hur du anmäler dig finns i mejlen.


Följande ärenden kommer behandlas: Medlemsavgift till klubben

Aktivitetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Kategorier
Okategoriserade

T24 – vad händer med våra scheman?

Den som hängt med ett tag har koll på att det börjar dra ihop sig för schemasökning för 2024. Inför det ska alla turer och scheman förhandlas, och just nu sitter våra turlisteombud och kollar igenom dessa för att vi alla ska få så bra scheman som möjligt.

Först ut att förhandlas är turlistorna den 31a oktober. I samband med detta vill vi bjuda alla medlemmar till ett digitalt medlemsmöte för att informera och fånga upp era frågor.

Mötet är 31a okt kl 16.30 och kommer att hållas via Teams. Länk kommer på mejlen.

Ytterligare ett medlemsmöte kommer att hållas när scheman är förhandlade, även det mötet hålls digitalt och mer information kommer.

Kategorier
Okategoriserade

Missa inte att söka bidrag!

Har du koll på att det finns stiftelser för järnvägsanställda i Sverige? Och att du kan söka bidrag ur dessa för ex.v. studier, egen eller anhörigs sjukdom eller försörjningsplikt?

Ansökan har öppnat och sista ansökningsdag är den 20e november 2023. Du hittar ansökningsblanketten här:

https://sjbv.se/blogg/

Kategorier
Okategoriserade

Skydda skyddsombuden

Den här veckan, 23-29 oktober, är det Europeiska arbetsmiljöveckan. Som en del av det sätter Seko fokus på skyddsombuden. Våra skyddsombud är oumbärliga för att vi alla ska ha en bra arbetsmiljö och säkra arbetsplatser. Utan skyddsombuden – ingen trygghet på jobbet. 


I september gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att bland annat oorganiserade ska kunna vara skyddsombud. För Seko är det uppenbart att det inte handlar om att värna arbetsmiljön, utan är ett sätt att flytta makt till arbetsgivarna. Vad händer om ett skyddsombud inte har stöd av vare sig sin fackförening eller skydd av den fackliga förtroendemannalagen? Vilka åtgärder vågar ett sånt skyddsombud kräva?


Seko opinionsarbetar just nu mot regeringens uppdrag till Arbetsmiljöverket, till försvar för våra skyddsombud. Läs mer här: 

Vill regeringen tysta skyddsombuden? – Sekos förbund

Som en del av europeiska arbetsmiljöveckan bjuder vi in till att fira skyddsombudens dag den 25/10!

Är du i Göteborg den 25e så bjuder vi på frukost ihop med Seko SJ från kl 07 i Vrångö. Under veckan finns vi också ute på våra åkstationer tillsammans med våra chefer finnas för att svara på frågor och prata skydds och arbetsmiljöfrågor. Kanske kan det finnas lite god fika också!

Varmt välkomna!

Under veckan hittar ni våra skyddsombud här:

Borås

Olof Svensson 25/10

Stefan Hägg 26/10

Uddevalla

Mattias Korpi 23/10

Lidköping

Glenn Alsterberg 23/10

Lise-Lotte Åkesson 25/10

Nässjö

Markus Karlman 23/10

Carin Arphult 25/10

Falköping

Christina Laage 23/10 & 27/10

Göteborg

Tim Öberg 24/10

Christina Laage 25/10

Anders Hällås 26/10

Kategorier
Okategoriserade

De sista utbildningarna för 2023

Missa inte att gå en facklig utbildning innan året är slut! Sekos medlemsutbildningar vänder sig till redan befintliga medlemmar som vill lära sig mer om facket och arbetslivet.

Innehållet i utbildningen kan variera då den i mångt och mycket anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Ta kontakt med ditt fackliga ombud eller studieansvarige för att få veta mer. Medlemsutbildningen utförs i huvudsak på dagtid. 

Enligt studieledighetslagen har du rätt att ta ledigt från jobbet. Det är viktigt att du ansöker om ledighet så fort som möjligt och minst två veckor före kursstart. 

Din förlorade lön ersätter Seko med ett stipendium på 125 kronor/timme (Gäller 2023). Beloppet är skattefritt.

Nedan följer de utbildningar som vi som klubb eller Seko erbjuder under resten av 2023:


Introduktion och kollektivavtalsutbildning är klubbens egna utbildning. Vi går igenom den fackliga historien, samt vårt centrala och lokala kollektivavtal. Utbildningen är under en dag och hålls i Falköping 11 december.

Handledare Alexander Weinfors
Kontakta Christina Laage för mer info och anmälan

Medlem i facket 55+   

11–13 december i Mölndal (sista anmälan 27 okt)

Utbildningen omfattar 3 heldagar och är tvärfacklig. 

Vad har jag för rättigheter som äldre arbetstagare – Hur stor blir min pension -V ad ska jag göra efter min pension? 

Innehåll: • Försäkringar före och efter pensionen • Lär dig beräkna din pension • När ska du ta pension? 61–67 år? • Livet som pensionär

Medlemsutbildning

4–6 december i Göteborg (sista anmälan 20 okt)

4–6 december i Borås (sista anmälan 27 okt)

Vad har man för nytta av facket och varför ska just Du vara med? Utbildningen omfattar tre heldagar. På ett enkelt sätt får du information om hur och varför fackföreningar bildades och varför facket behövs idag. Utbildningen är tvärfacklig. 

Innehåll: • Hur och varför fackföreningarna bildades • Hur man påverkar sin fackförening • LO och vår egen organisation • Vart går fackavgiften? • Vilket försäkringsskydd har man? • Varför behövs facket i dag? • Det fackliga löftet

Påverka din framtid 25+ 

4 december i Skövde (sista anmälan 20 okt) 

Under denna utbildningsdag kommer vi gå igenom hur du undviker fallgropar i pensionsdjungeln och i familjejuridiken. Innehåll: Har du koll på pensionen? Vad händer om du eller din partner skulle gå bort? Eller om ni skulle flytta isär?

Anmäl dig alltid till din studieansvarig Christina Laage, christina.laage@sj.se

VÄLKOMMEN!

Kategorier
Okategoriserade

Författarsamtal med Nino Mick

Region Seko Väst bjuder på tisdag 26 september in till ett författarsamtal med vår kollega poeten, lokföraren och Seko-medlemmen Nino Mick. Nino romandebuterar med boken ”Vulcan”, en bok som utspelar sig på tändsticksfabriken Vulcan i Tidaholm under tiden för storstrejken i början av 1900-talet. Romanen undersöker gemenskap och kollektiv kamp, kärlek och utsatthet, arbete och livshunger.

Var? Haket, Masthugget 5

När? 26 september kl. 18:30

Närmaste hållplats är Masthuggstorget.

Kategorier
Okategoriserade

Gå kollektivavtalsutbildning

Är du ny och nyfiken på lära dig mer om ditt lokala kollektivavtal? Eller har du jobbat här ett tag, men vill fräscha upp dina kunskaper?

Den 5/10 håller vi en kollektivavtalsutbildning i Herrljunga. Skulle du ha arbetat den dagen söker du ledigt med studieledighetslagen genom att lämna in en ledighetsansökan till din CS, och får istället ersättning i form av ett stipendium.

Du behöver inte vara medlem för att gå utbildningen. Anmäl dig genom att mejla:

christina.laage@sj.se

Nästa tillfälle därefter är den 11/12 i Falköping.

Kategorier
Löner

Lönerevision klar

Lönerevisionen på SJ Götalandståg är nu avslutad. Den omfattar 4,1% för Sekos medlemmar från 1 maj 2023. Den nya lönen inklusive retroaktivitet från 1 maj kommer betalas ut på septemberlönen. Avtalet är påskrivet den 4 juli 2023.

Vi har haft stundvis tuffa förhandlingar men Seko har till slut kunnat säkra att varje yrkesgrupp får ta del av hela den lönepott som gruppen genererar. Vi har utöver det prioriterat slutlönestegen och att hellre höja grundlöner än tillägg vilket ger som resultat att ungefär 90% av våra medlemmar får ut i alla fall några kronor mer än det centrala avtalets 4,1%. Även utbildningslönerna höjs med mer än 4,1% genom en särskild överenskommelse som inte belastar övrigt löneutrymme.

Vad gäller fasta tillägg har flera legat stilla under lång tid vilket många medlemmar haft synpunkter på. Dessa tillägg har i många fall varit ensidigt satta av SJ Götalandståg och inte tagits upp i lönerevisionen. Seko har arbetat både under och mellan de senaste lönerevisionerna för en förändring av detta. Nu har vi gjort ett genombrott i frågan och kunnat höja flertalet. De tillägg som inte höjs har tillsammans med personliga avräkningsbara tillägg lagts in i potten och fördelats på fasta lönesteg.

Restidsersättning och OB-ersättning höjs enligt det centrala spårtrafikavtalet.

Vad gäller Sekos övriga yrkanden om förändringar av det lokala kollektivavtalet kommer de förhandlingarna inledas under hösten.

Bifogat följer nya lönesteg och de fasta och rörliga tillägg som höjs från och med 2023-05-01. För medlemmar med individuell lön kommer besked om ny lön ges av närmaste chef.

Tågvärd

23 375 kronorUnder utbildningstid
28 355 kronorFrån första egna turen
31 002 kronorEfter 12 månader i steg 2 alternativt ett år i yrket med utbildning. Utgör slutlön för tågvärd utan avgångssignalerarutbildning.
33 506 kronorEfter 24 månader i steg 3 alternativt tre år i yrket efter avslutad utbildning. Utgör slutlön för tågvärd med avgångssignalerarutbildning.

Lokförare

23 458 kronorUnder utbildningstid
33 193 kronorFrån första tur efter avslutad utbildning
35 499 kronorEfter 12 månader i steg 2 eller ett år i yrket efter avslutad utbildning.
41 886 kronorEfter 24 månader i steg 3 eller tre år i yrket efter avslutad utbildning.
Avgift för lokförarbevis ingår i grundlönen.

Fasta tillägg:

Instruktör                                  5394 kronor

Koordinerande instruktör 6379 kronor

Körlärare                                   1809 kronor

TRÅD                                          2597 kronor

Driftstöd                                    4164 kronor

Restidsersättning

Låg                    76,61 kr per timme

Hög                   114,85 kr per timme

OB-ersättning                 

Enkel                                           22,39 kr per timme

Kvalificerad                               50,00 kr per timme

Storhelg                                      112,34 kr per timme

Ny timlön (GFL) kommer meddelas senare.