Kategorier
Okategoriserade

Medlemsmöte i Uddevalla 25/10

Kallelse till Medlemsmöte 25/10

Kl.15-17 i mötesrummet i Uddevalla

Under mötet får du information och senaste nytt från oss i styrelsen, och möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter och förslag.

Fyllnadsval för vakanta styrelseledamoter kommer också att hållas. Nominerade i nuläget är Sven-ove Löf (G) och Magnus Jonsson (F). Vill du nominera någon, kontakta styrelsen eller valberedningen Sven Abrahamsson senast 24/10.


Alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna!

Kategorier
Okategoriserade

Seko västinfo Oktober

SEKO VÄSTINFO OKTOBER 2016

 

 

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSMÖTET I GBG 22/9

 

Vi vill tacka för ett välbesökt och givande medlemsmöte med många bra diskussioner, frågor och förslag! En hel del viktiga saker kom upp så huvuddelen av detta månadsbrev blir en sammanfattning av mötet där vi hoppats ha fått med det mesta av det.

 

Frågor som kommit upp (som vi kunnat svara på)

 

Blir det några APT?

Bl.a. p.g.a många utbildningar är apt uppskjutna, så det blir i alla fall inga under hösten.  De filar på att ha något slags ”stor-apt” senare. (edit.: detta var den info vi fått, men enligt nya veckobrevet ser det ut som att det ändå ska bli något slags apt snart)

 

Varför får vi så sena svar vid sökning av ströledigheter i god tid?

Vi har haft denna fråga uppe och arbetsgivaren har lovat ta det vidare, och komma med något svar i frågan i oktober (även detta verkar vara på g som ni ser i mail från Helena Isaksson fre 7/10!).

 

Hur går det med personburna kameran?

Det är pilotprojekt på gång inom kort.

 

När ska vi skriva LISA-rapport?

Lisa är vid olyckor, tillbud och hot-våldsituationer som rör oss som personal, och när något påverkar vårt välmående . Vid LISA går rapporten direkt till skyddet, som då kan agera snabbt. Det är ej användarvänligt, men nytt system som ska ersätta all rapportering är på gång. Tyvärr har rapporterna nu börjat mattas av efter att det rapporterats ganska flitigt ett tag.

 

Ska man skriva rapport när man inte hunnit visera hela tåget?

Ja, där är enklast att använda appen rr.sjgot.se som kan användas både till att rapportera fullt tåg och bemanningsförstärkning.

 

Fortsätter vi med kontanter?

Kontanthantering planeras att försvinna under 2017 med undantag för JLT.

 

Ska man jobba färre timmar om man på skubben jobbar mycket natt?

Ja, vi bör kolla av så vi inte jobbar natt (arbetstid förlagd mellan 22-06) mer än i genomsnitt 6h/vecka. Jobbar vi mer nattetid än så ska vi ha 36 timmars arbetsvecka precis som de som går på nattgrupp.

 

Hur långa pass ska jag jobba när jag är under rehabilitering?

Det brukar vara så att en rehabiliteringsplan görs vid sjukskrivning, där minskad arbetstid innebär att om man t.ex. är sjukskriven 50% bör arbetspassen vara c:a 4h. Att jobba långa pass och ha en massa procentdagar är ingen bra lösning under rehabilitering, och kan även leda till indragen ersättning från försäkringskassan. Från fackligt håll är vi väl medvetna om att detta funkar dåligt, att personer under rehab ofta får alltför långa och tuffa pass, och styrelse och skyddsombud jobbar med detta just nu. Får du problem, kontakta någon av oss, och tänk på att du också har rätt att ha med någon facklig när du pratar med arbetsgivaren.

 

Hur länge kan man gå sjukskriven innan man blir uppsagd?

Finns inget konkret att gå på, utan det är individuellt utifrån situation, men enligt vår ombudsman Maud är huvudregeln ”Så länge man kan utföra ett arbete av betydelse för arbetsgivaren blir man inte uppsagd” .  I första hand ska det hittas alternativa  arbetsuppgifter som kan utföras, men våra möjligheter till arbete som ej är ombord på tåget är ju begränsade, så på sikt får man ju börja titta efter annat arbete om det inte är troligt att kunna komma tillbaka.

 

Hur ska jag göra när jag har en skitjobbig lång tur, som ändå följer vårt avtal, t.ex. en maxad nästan tolv timmar lång tur som avslutas med ags-pendlar? Man är inte så pigg och skärpt där i slutet av turen. Ska detta rapporteras?

Ja, vi vill jättegärna ha in rapporter på turer som inte är drägliga, så jobbar vi för en förändring. Om du bara rapporterar till arbetsgivaren kommer det inte till våra turlisteombud, så det är väldigt viktigt att du rapporterar även till oss! Huvudansvariga för turerna är Erika Nordström, erika.nordström@sj.se och ”Stisse”, Stig-Göran Asp i Borås stig-goran.asp@sj.se  så hör främst av er till någon av dem. Rapportera gärna även i LISA.

 

Ska jag rapportera in felaktig tur även om det bara är några minuter det handlar om?

Ja! Och även här förstås viktigt att våra turlisteombud får rapporten.

 

Om jag själv känner att jag behöver tas ur tjänst efter incident, kan opsl neka mig?

Du känner dig själv bäst i det läget, och de gör fel om de ifrågasätter dig, försöker övertala dig att jobba vidare, eller säger att du får sjukskriva dig. Skyddsorganisationen och arbetsgivaren kollar just nu på att kanske införa en s.k. ”mjuk tut”, att under kortare tid tas ur tjänst vid situationer som är mindre allvarliga, där det räcker att få en paus. Men att det införs ska inte betyda att det blir en standard vid all tutning.

 

Varför är det bara ”fyllependlarna” som vi måste ha dubbelbemanning på?

Götalandståg får ej betalt för förstärkning från västtrafik utan det används ett generellt överskott till detta. Av tradition är de sena helgpendlarna efter 20 förstärkta, men detta ska förhandlas om. Enligt statistik händer mer otrevliga incidenter på andra tider, t.ex. mån och tors em. Dock är det förstås troligt att dubbelbemanningen på helgkvällar har en förebyggande effekt. Men det kan alltså bli aktuellt att t.ex. senarelägga dubbelbemanningen av helgpendlarna något och i stället dubbelbemanna andra tåg.

 

Kommer det något nytt planeringssystem?

Ja, det nya IVU provkörs just nu, så det är på gång!

 

Hur kan jag få veta mer om hur det funkar med min pension eller försäkringar?

Kontakta Lillemor Rånevik, försäkring- och pensionsombudsman. Lillemor.ranevik@seko.se, 031-429422

 

Vad hände med brandtvisten (När vi fick åka många pendelsvängar Bohus-Älvängen utan tillgång till rastlokal)?

Detta har gått upp till central nivå då vi var oeniga med arbetsgivaren om vad som kan räknas som pausutrymme. Vi har ej hört något i nuläget.

 

Kommer det något nytt sådant kollektivavtal i fickformat som tidigare funnits? 

Ja, det är på gång! Kommer i era fack när det är tryckt och klart!

 

Frågor och förslag som vi tar med oss/tar vidare

 

Vi har varje månad ett forum som kallas MBL-möte (MBL=medbestämmandelagen) där utsända fackliga förtroendevalda och arbetsgivaren utbyter information och tar upp frågor. Även skyddsorganisationen och turlisteombud/turkonstruktörer har möten på sina håll. Ni får väldigt gärna komma med fler frågor och förslag som vi kan ta upp på dessa möten. Dessa punkter kommer vi att ta med oss från medlemsmötet:

 

Skulle vi kunna få inlagt tid för att skriva rapporter på arbetstid? Det kan lätt falla bort eftersom vi inte vill/hinner göra det direkt efter jobbet.

Vi behöver wi-fi på tågen då det ofta funkar dåligt att betala med online-kort. Extra viktigt om kontantköp ska tas bort.

Börskrivningen på att sluta senast 18 och att börja tidigast 8 före/efter fridag hade lika gärna kunna slopas, då ingen bryr sig om den vid schemaläggning. Samma med börskrivningen på överliggning, att de bör vara 11h. Går det inte att åtminstone försöka sträva efter att hålla på ”bör-tiderna”?

Överliggningens dag 2 borde sluta så tidigt som möjligt.

APT har varit mycket av envägskommunikation, vi har inte fått chansen att ställa frågor och komma med synpunkter. APT borde vara vårt forum, och inte bestå av utbildning.

Finns det någon statistik över kön på personal och incidenter med resenärer?

Vi borde inte behöva använda vår fritid till att gå och få lagat tjänstetelefoner och plattor, eller gå till skräddare med uniform.

Ofta svarar OPSL med att vi ska låta tåget gå sent vid sprucken rast eller överliggning. Det ställer bara till det värre för oss eftersom vi får en mycket jobbigare tågresa med irriterade resenärer o.s.v. så vi kan ändå inte slappna av under rasten eller överliggningen. Såna situationer kunde lätt undvikas genom att rita turer med mer marginal och ha fler reserver.

Önskemål att slippa byta lösen till intranätet så ofta.

Skulle övertid kunna ersättas med schablonbelopp, eller gå automatiskt via xpider där alla förseningar ändå registreras?

Skulle man kunna ha riktade skubbgrupper för tidig/sen/blandad tjänst?

 

Förslag som direkt berör oss i styrelsen och som vi tar till oss:

Mer och tätare information på SEKO västtågs hemsida. T.ex. tips om vad man kan få hjälp med, instruktioner hur man fyller i övertidslapp, vad som gäller för läkarbesök o.s.v.

Vårt expeditionsrum borde byta plats och ligga på samma våning som rastlokalen.

Vi skulle kunna boka rum och ha småmöten oftare.

Vi skulle kunna vara synliga mer i matsalen under våra expeditionsdagar.

Vårt klubbnummer som kan behövas vid byte av klubb är svårt att hitta. (Det är nr 106!)

Som medlemsaktivitet skulle vi kunna åka ringlinjen (spårvagn) och sedan äta middag.

 

 

AKTIVITETER PÅ GÅNG

Medlemsmöte i Uddevalla 25/10 kl15-17, med fyllnadsval till styrelsen. Nominerade i nuläget är Sven-Ove Löf (Gbg) och Magnus Jonsson (F).

 

Studiecirklar är på gång i göteborg 27/10 och 4/11. Mer information skickas ut separat.

 

Fortsätt gärna komma med förslag på sociala aktiviteter så ska vi ta upp det på vårt nästa styrelsemöte 25/10.

 

Hälsningar Styrelsen Seko klubb Västtåg genom sekreterare Helena Jäderberg

Kategorier
Okategoriserade

Medlemsmöte i Gbg 22/9

Vi kallar till medlemsmöte på Göteborgsdepån i lokal Hönö.

Kl.9-15 på torsdag 22/9.

Du är välkommen att droppa in den tid du har möjlighet, för att få information och senaste nytt från oss, ställa frågor och komma med synpunkter och förslag.

Alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna!

 

Kategorier
Okategoriserade

SEKO västinfo sep 2016

SEKO VÄSTINFO September 2016

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET!

Vi har haft en del sittningar med arbetsgivaren, bl.a. lönerevisionen som är avslutad och en del tvister som vi lämnat in, och överläggningar, som har handlat om vår arbetssituation, turer där arbetsgivaren gick emot oss och tog ett arbetsgivarbeslut vi ej var överens om. Seko tycker att går man på ett schema och har sökt specifik grupp så ska det ligga fast till nästa sökning om inte bägge parter är överens om annat! Det är mycket fokus på turer eftersom vi lever med ständiga förändringar hela tiden och det är viktigt att turlisteansvariga är med direkt när det blir känt vid ändringar av turer p.g.a. banarbeten, trafikavbrott  m.m

På facebook har vi ett medlemsforum där man kan ställa frågor och förhoppningsvis få svar, och man kan också komma med åsikter, krav och debattera SÅ LÄNGE DET HANDLAR OM JOBBET ELLER HAR MED FACKET ATT GÖRA! Säg gärna till någon facklig representant att du vill bli inbjuden!

En önskan vore att vi kunde få medlemmars förslag och synpunkter på vad ni tycker vi ska ha fokus på när det gäller fackliga frågor. Som ni vet är ALLA lika viktiga i vår fackförening och är vi enade och värnar vårt kollektivavtal kan vi vara starka gentemot arbetsgivaren!

Kan ni inte komma till våra medlemsmöten så hör gärna av er till någon facklig representant i vår styrelse, eller skriv, eller maila.

Det går också  att lägga en skrivelse i Sekos brevlåda utanför expeditionen!

 

När det gäller skyddsorganisationen så finns de tillgängliga för er, så dra er inte för att kontakta ett skyddsombud, och glöm ej att skriva rapport och lägga i skyddets brevlåda som finns på respektive åkstation!

Jag tänker på er som är under rehab också,  att ni ska veta att ni har rätt att ta med er ett skyddsombud eller en facklig representant när ni träffar arbetsgivaren!

Vi upplever att det är fler som känner sig psykiskt slitna, inte bara hos oss utan allmänt i samhället Så för din hälsas skull, jobbmobilen är ett arbetsverktyg som används under arbetstid. Låt inte den störa din välbehövliga fritid.

När det gäller Försäkringsfrågor så har vi en Försäkringsombudsman som heter Lillemor Rånevik  som ni kan ta hjälp av!

 AKTIVITETER PÅ GÅNG

Medlemsmöte i Göteborg Torsdag 22/9 i mötesrum Hönö, kl 9-15. Välkomna att droppa in den tid ni har möjlighet för att ta del av information eller komma med förslag och diskutera om ni vill.

Medlemsmöten på övriga orter kommer att ske senare i höst, återkommer med information!

Vi håller också på att planera sociala aktiviteter för medlemmar under hösten. Vi tar gärna emot förslag, för att sedan ha några alternativ på aktiviteter på olika platser så att ni som vill vara med inte får så långt att åka.

 Ni är välkomna upp till oss under våra expeditionsdagar i Göteborg på torsdagar. SEKO-kontoret som delas med övrig facklig verksamhet i SJ-huset ligger på plan2. Gå till högra hörnet, och sedan genom kontorslandskapet tills ni kommer till nästa hörn så hittar ni oss. Ibland hänger vi också i fikarummet.

Hälsningar Styrelsen Seko klubb Västtåg genom Ordförande Christina Levinsson och sekreterare Helena Jäderberg

Kategorier
Okategoriserade

Nya löner

Lönerevisionen 2016 är nu avslutad, och de nya lönerna ser ut så här:

TÅGVÄRD

S87 21580 kr (under utbildningstid)

S88 25660 kr (från första egna turen)

S89 27271 kr (efter 12 månader i S88, alt. ett år i yrket med utbildning. Slutlön för Bgr, tågvärd utan ags-utbildning)

S80  28990 kr (efter 24 mån i S89. Slutlön för Ags)

 

LOKFÖRARE

S97 21580 kr (under utbildningstid)

S98 29401 kr (från första egna tur efter avslutad utbildning)

S99 31100 kr (efter 12 månader i S98 eller ett år i yrket efter avslutad utbildning)

S90 35727 kr (efter 24 månader i S99 eller tre år i yrket efter avslutad utbildning)

 

Nytt tillägg för körlärare: 1439 kr/mån

Instruktörstillägg för 2016 har förhandlats tidigare.

 

Utbetalning av ny lön kommer att ske i september 2016, och då även retroaktiv lön för perioden 1 april -31 augusti.

 

Kategorier
Allmänt

Höstens Turer

Jag skall försöka förklara vad som har hänt med våra turlistor inför hösten.

Vi fick fyra dåliga förslag av AG när vi skulle förhandla höstens turer och där accepterade vi
det som såg bäst ut. Det var att vi skulle ha en förhandling den 13 juli nu under semesterperioden
och då skulle turförteckningarna vara klara.Dom andra förslag var att förhandla utan att det skulle vara klart.

och vad händer….

Det blir ingen förhandling för man har inte lyckats bli klara till den 13 Juli
Förhandlingen flyttas fram till den 16 Augusti som är dagen efter att turerna börjar att gälla.

Skälet till detta är att man inte har fått klart med allt runt omkring till alla dessa banarbeten.
Samt att berörd personal på planeringen också skall ha semester.

Dom stora förändringen sker i F, N och Uv samt mindre justeringar i G och Bs.

Direkt våra lokala omud återkommer från semester så bör förslag ligga framme för att beskådas.

Turlisteombud

Kategorier
Allmänt Fackligt

SEKO Västinfo Juni

Nu är sommaren gott och väl här, att döma av våra varma tåg och skräniga studentresenärer, och det är dags för sista månadsbrevet innan det får sommarlov. Även våra expeditionsdagar och medlemsaktiviteter kommer att ha uppehåll över sommaren för att återkomma i augusti och senare under hösten. Då blir det både medlemsmöten, utbildningar och någon rolig aktivitet.

I denna västinfo blir det bl.a. en del snack om hur vi ska förhålla oss till regler när vi jobbar, och varför det är viktigt att göra det vi ska och varken mer eller mindre. Sprid gärna vidare till kollegor som kanske ännu inte gått med i facket. 

 

LÖNEREVISIONEN

Förhandlingarna om hur lönehöjningen på i snitt 2.38% ska fördelas har precis börjat och kommer att pågå under sommaren. Justeringar i vårt lokala kollektivavtal kan också komma att göras, men då fredsplikt råder är det ingenting vi måste gå med på om vi inte får något bra tillbaka.

 

TEKNIKHUSBRANDEN

Under teknikhusbranden i vintras anser vi att arbetsgivaren bröt mot kollektivavtalet då för lång tid gick utan möjlighet till paus i pausutrymme utanför tåget. Detta har tvistats om, men ännu inte lett till någon överenskommelse. Vi återkommer.

 

VÄNDSTÄD

Det händer att vi skyndar oss genom städningen eller börjar städa redan under färden, för att slippa stressa, eller för att kunna sluta tidigare. Det ska vi sluta med! Märker arbetsgivaren att det oftast går snabbare än tänkt för oss att vändstäda så kommer tiden att minskas. Slår du dig när du städar under färd så kan det bli problem med försäkringarna. Tänk på att allt vi nu gör ”frivilligt” kan användas emot oss av arbetsgivaren. Om vi t.ex. går med på att städa med resande ombord någon gång så kan arbetsgivaren se det som att det har visat sig gå alldeles utmärkt att städa med folk ombord, så då kan vi börja göra det generellt. Vi måste vara rädda om våra villkor!

Alltså: Håll inte efter och plockstäda extra noga för att du har ett tåg som sedan ska vändstädas, utan jobba som vanligt, och när ditt vändstäd börjar, ta det lugnt. Se till att tåget är tomt och städa sen utan stress och hinn så mycket du hinner, rapportera när det inte funkar.  Om ett tåg du kommer till visar sig redan vara öppet för resande, hoppa över städningen och rapportera. Ha inte dåligt samvete gentemot kollegan som kommer efter, det är inte ditt problem när planeringen inte funkar. Detsamma gäller omvänt – förutsätt inte att din kollega har städat tåget dåligt av lathet, förmodligen fanns det skäl till att det inte kunde göras.

 

Att jobba så lugnt och ostressat vi kan gäller för övrigt alla våra arbetsuppgifter. Ingen kommer att tacka dig för att du rejsar igenom din arbetsdag. Ibland blir det stress som vi inte rår över och ibland känns det för jäkligt att kanske behöva ställa till det, och vi gör förstås våra avvägningar. Men att ”ställa till det” en gång kan leda till förbättringar på sikt eftersom ett problem (t.ex. tidsbrist i turen) då uppmärksammas på ett helt annat sätt än om vi stressar och fixar det prickfritt.

 

 

VIKTEN AV ATT HÅLLA PÅ ARBETSTIDSREGLERNA

Det händer oss alla ibland att våra arbetstidslagar och avtal kommer lite i vägen för våra egna tillfälliga intressen. Du kanske hade velat byta tur med en kollega för att kunna göra något kul eller viktigt, men då kommer du sluta lite för sent innan din FP-dag (eller dygnsvilan spricker med 20 min) och ppl vägrar göra ett undantag med hänvisning till avtalet. Är det så farligt med ett litet undantag när det är du själv som ber om det?

 

Svaret är ja, det är farligt med undantag. Våra lagar och kollektivavtal finns där för våran skull. Oftast är vi väl glada över att vår dygnsvila är på 11 timmar, att vi får gå hem kl19 innan vår lediga helg, och att vi slipper delade pass med obetalt emellan? Och en regel som kanske inte är särskilt viktig för dig personligen kan vara mycket avgörande för någon kollega som är i en annan livssituation. Vi måste tänka lite längre. Börjar vi tumma på vårt avtal när det passar oss så legitimerar vi att arbetsgivaren gör detsamma när det passar denne, och plötsligt finns det inga regler att luta oss mot längre.

 

Nu blev det som ni säkert vet så att vi för att få igenom förra förhandlingen gick med på att begränsat antal avsteg från 19-05 regeln (att vi ska sluta senast 19/börja tidigast 05 före/efter FP-dag). Men det är viktigt att kontrollera att det är dessa undantag som görs och inte fler! Det som gäller är max en gång/tolvveckorsperiod på fasta gruppnycklar, och max 4 ggr per år för de som går på skubben. Det får inte smygas in fler avsteg under t.ex. tillfällig sommarskubb.

 

DU ÄR DITT EGET SKYDDSOMBUD

Med detta menar vi inte att du inte ska ta hjälp av våra duktiga skyddsombud när du behöver. Vi syftar på att när schemat är tufft trots att det följer kollektivavtalet har vi inte så stor makt från fackligt håll. Du känner dock dig själv och din kropp och vet när du inte pallar mer. Får du ett för dig omänskligt schema framför dig, prata med ppl och se om det kan gå att lösa på något annat sätt. Funkar det ej och du håller på att paja ihop eller bli farlig för trafiksäkerheten – sjukskriv dig.

 

ÅKNING PÅ SJAB:s x40-TÅG

Vid arbete på SJab:s regionaltåg har våra tågvärdar ingen fordonsutbildning och inget säkerhetsansvar. Därför ska vi gå bredvid SJ:abs personal, ej jobba själva. Så är det sagt men det funkar inte så i praktiken, då man ofta delar på sig och jobbar var för sig på SJ:ab-tågvärdens direktiv. Vi får/ska inte jobba själva oavsett vad SJAb-kollegan säger. Vill den andra tågvärden inte ha dig med runt i tåget så kan du förstås stanna där du är, men du ska inte jobba självständigt i tåget eftersom du inte har den kompetens som krävs om något oförutsett skulle hända.

 

TIMANSTÄLLDA SEKO-MEDLEMMAR

Vi har i tidigare månadsbrev gett er lite luddig information, här kommer den tydligare:

Du som är timanställd och SEKO ansluten har rätt att få 6% extra när du bokas in på tjänstgöring inom 48 timmar. Du får även 6% extra på turändring som görs inom 48 timmar och som gör att turstart eller turslut förskjuts med mer än 2 timmar.

Bokas du in under dessa omständigheter så fyller du i blanketten ”Uppgift om ändrad tjänstgöring”, där är det viktigt att du skriver namn – anställningsnummer – datum – turnummer. I meddelande fältet anger du ”bokad inom 48 timmar” eller ”tur förskjuten inom 48h”.

 

Vi hoppas att ni får en härlig sommar med skön semester och glada arbetsdagar. Glöm ej att om möjligt försöka bada på arbetstid, det kan funka under längre uppehåll och överliggningar i Alingsås, Vänersborg, Floda, Varberg, Uddevalla och Strömstad. En gång gick jag till en sjö i Borås också men det var skitlångt.

 

Hälsningar Styrelsen SEKO klubb Västtåg genom sekreterare Helena Jäderberg

 

                       

Kategorier
Allmänt

SEKO VÄSTINFO MAJ

Från snö till tokhet högsommar under loppet av en vecka. Chockade simmade vi runt i sjön i Västra bodarna och konstaterade att det den 10 maj var 19-20 grader i vattnet, kunde det vara sant? Och på tågen blev det bastu. Nu är det ruskväder igen, här gäller det att hänga med. Förhoppningsvis kommer sommaren tillbaka nån gång i Juli, så brukar det väl vara. Fackligt har det hänt en del också, en del bra grejer som gångtidskompensation, en tvist vunnen, och avtalsförhandlingar utan konflikter. Andra saker är lite mer trögjobbat. Här är näst sista Västinfo innan sommaren.

GÅNGTIDER FÖRARE, TIMKOMPENSATION Vid en kontroll av förarnas gångtid har vi konstaterat att den varit för tidsoptimistisk. Den har nu under förhandling fastställts till att från T17 vara 4 km/h, vilket innebär15 min till klbg, 26 min till Mvh, Ogr och Sp66. I framtiden kommer att användas 4km/h vid nya gångtidsrelationer. Under perioden 1 feb till 10 dec 2016 läggs 3 timmar in på samtliga förares timkonto som kompensation!

CENTRALA AVTALSFÖRHANDLINGAR SEKO och Almega tecknade den 26/4 ett nytt branschavtal för Spårtrafik. Det sträcker sig över 13 månader och innehåller bland annat löneökning på 2.38% och att bemannings- deltids- och arvodistråd införs i samtliga företag. Detta kan vara till gagn för oss när vi vill öka heltidssysselsättningen, då det innebär att facket blir mer involverade i hur de anställda arbetar. Almegas yrkanden som vissa av er kanske sett och skrämts av blev det inget av med. Att förhandlingarna löpte så pass smidigt i år kan bero på att vi varit tuffa tidigare år.

TURLISTOR Det pågår ett ständigt arbete från våra turlisteombud med att checka av så att turerna håller kollektivavtalet. Även skyddsombuden jobbar med att turerna ska vara drägliga och rapporter tas alltid tacksamt emot, fortsätt skicka in! Överläggningar (dvs samtal med arbetsgivaren inför ev. förhandling) angående turer har hållits i Falköping och Uddevalla, och arbetsgivaren säger sig ha tagit till sig av kritik, vad som sedan händer bevakar vi naturligtvis. I Falköping har SEKO vunnit en tvist gällande ett antal förarturer i december som var för långa. VÄNDSTÄD Att vara två personer på vändstäd vid tightare vändningar är inget som står hugget i sten, utan det testas nu och ska utvärderas i höst, så rapportera gärna! Och fortsätt självklart att rapportera överlag om hur vändstäd fungerar.

NAMNSKYLTSGRUPPEN ”TRYGG OCH SÄKER” Namnskyltsgruppen har bytt namn till ”trygg och säker”, och handlar inte längre enbart om namnskylt utan ska ha ett helhetsgrepp över hur det ser ut att jobba ombord. Förhoppningsvis ska det leda till flera förbättringar i vår arbetsmiljö. När det gäller pilotgruppen som ska bära namnskylt så bygger den på frivillighet, och blir alltså inget genomsnittligt urval, detta tas med i beräkningen då det kan påverka utfallet. Beslutet om namnskylt är uppskjutet ytterligare, till efter sommaren.

DUBBELBEMANNING Ev. dubbelbemanning på ”tunga tåg” är något som skyddskommitén jobbar med. Vi vill uppmuntra till att använda appen rr.sjgot.se för att rapportera in önskan om förstärkning, då det ger ett bra underlag. Tågen behöver inte vara fulla för att rapportera där, utan gör det varje gång ni känner att ni inte räcker till för resenärerna och hade behövt en kollega, eller när det känns otryggt ombord. Observera att detta är ett komplement till övrig rapportering, så fortsätt även att rapportera via mail/intranät/pappersformulär och ev. LISA vid avvikelser och otrygghet. Kan också nämna att ett nytt enklare rapportsystem är under utveckling. Tiden för dubbelbemanning på helgpendlarna är på gång att senareläggas till att börja kl 21 i stället för 20, detta för att ha resurser till att dubbelbemanna andra tåg än bara pendlarna. Av tradition är det bara på pendeln det varit praxis att ha ”fyllekvällsdubbelbemanning”, men det har vi väl alla märkt att det kan behövas även på andra håll.

AKTIVITETER PÅ GÅNG 24/5 bjuds det på smörgåstårta i Falköping för att fira den vunna tvisten. Det finns pengar till att ordna roliga medlemsaktiviteter emellanåt, och den danmarksresa som vi tidigare gjort är en sådan som vi vet att flera vill göra om. För en del av er blir det för långt att åka för att vara med på det, och vi funderar därför över alternativ på aktiviteter som utgår från andra platser än Göteborg. Kom hemskt gärna med förslag till oss så tar vi med oss det till kommande styrelsemöten!

JOBBA FACKLIGT? Det ser ut som att vi kommer att få minst en vakans i styrelsen i höst, och i Falköping saknar SEKO ett skyddsombud. Känner du någon som är sugen på att jobba fackligt, eller om du själv är intresserad och vill veta mer om vad det innebär, prata med någon av oss, eller med Sven Abrahamsson i valberedningen. Ni är fortfarande hemskt välkomna upp till oss under våra expeditionsdagar i Göteborg på torsdagar. SEKO-kontoret som delas med övrig facklig verksamhet i SJ-huset ligger på plan2. Gå till högra hörnet, och sedan genom kontorslandskapet tills ni kommer till nästa hörn så hittar ni oss. Ibland hänger vi också i fikarummet. Hälsningar Styrelsen Seko klubb Västtåg genom sekreterare Helena Jäderberg

Styrelsen består av: Christina Levinsson, ordförande (Borås) Fredrik Eriksson, vice ordförande (Nässjö) Helena Jäderberg, sekreterare (Göteborg) Anders Martinsson, kassör (Uddevalla) Jessica Sander, studie- medlemsrekryterings- och ungdomsansvarig (Göteborg) Marie Norling, jämställdhets- och arbetsmiljöansvarig (Göteborg) Ingemar Nordén, försäkringsansvarig (Borås) Johannes Vidén, facklig politisk ansvarig (Göteborg, har f.n. mandat för Uddevalla) Stig-Göran Asp, förhandlingsansvarig(Borås) Jenny Randulv, förhandlingsansvarig (Göteborg) Erika Nordström, turlisteansvarig (Falköping) Malin Qvist, ledamot (Nässjö) Malin Lidén, ledamot (Falköping)

Kategorier
Fackligt

Info från turlisteombuden

Lite information från oss som är valda som turlisteombud. Det har varit ett märkligt år med turlistearbetet under T16:s början.

Arbetet med nycklarna har några av oss turlisteombud gjort för de olika depåerna. UV har fått många sena turer så det har inte varit så lätt att få ihop det där. I Göteborg har man lagt ner stor kraft på ombordarnas nycklar. Borås och Nässjö rullar på som vanligt i stort sett. Falköping har jobbat med att få ihop det så bra som möjligt. Vi har fått göra en del avsteg från 19/05-regeln för att få ihop det och det är inte bra men vi gör så gott vi kan för att slippa detta.

Vi har blivit kallade till ett antal förhandlingar om våra turförteckningar men dessa har alltid slutat som arbetsmöten eftersom det aldrig har blivit klart med den så kallade vändstädningen. Så de turer vi går på har aldrig blivit förhandlade utan endast en överenskommelse om att de måste följa vårt avtal. Om vi tar påsken så var inga turer förhandlade så har ni haft turer som inte följer vårt avtal skriv rapport, lämna gärna en kopia till ditt turlisteombud och även skyddet om det handlar om arbetsmiljö.

Nu den 29 mars så hade vi en ny sittning och har nu kommit överens med arbetsgivaren om hur tiden för vändstäd skall gälla under T16. Om man är själv så är det 15 minuter för X61 och Regina samt 10 minuter för X11-14. Är man två vid städning av X61 och Regina så är det 10 minuter per person. Detta gäller T16 och skall utvärderas senast 31 oktober.

Vi skall ha ett par sittningar med arbetsgivaren inom en snar framtid angående sommarens turlistor. Nya gångtider kommer att förhandlas så snart som möjligt.

Hoppas att ni vet vem som är ert lokala turlisteombud. Om inte gör det så hör av till någon som ni vet jobbar fackligt.

Kategorier
Fackligt

På gång inför T16

Nu är hösten här och tidtabellsskiftet närmar sig. Detta innebär att det nya avtalet mellan SJ och västtrafik snart börjar gälla. Detta kommer att innebära vissa förändringar för oss.

Det pratas om samlokalisering, samåkning, ny uniform och alkotest.