Kategorier
Allmänt

Uttalande mot begränsningar i konflikträtten

En enig styrelse i Seko klubb Västtåg har beslutat att ställa sig bakom Seko Stockholms uttalande mot begränsningar i konflikträtten. Dela gärna och sprid!

Uttalandet följer nedan:

Konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals har föranlett regeringen att ta initiativ till en utredning vars syfte är att begränsa konflikträtten. Regeringen motiverar utredningen med att ”en utveckling där stridsåtgärder vidtas i andra syften än att genomdriva krav på kollektivavtalsreglering och där arbetsgivare riskerar att drabbas av stridsåtgärder trots att de redan har ett kollektivavtal äventyrar den svenska kollektivavtalsmodellens legitimitet.”

Seko Stockholm försvarar den svenska modellen, där vi som fackförening säljer arbetsfred i utbyte mot kollektivavtal. Detta, i kombination med rätten att förhandla i enlighet med MBL, ger den fackliga organisationen en stark möjlighet till inflytande över frågor som rör företagets verksamhet och över våra medlemmars villkor. Men med detta sagt ställer vi oss mycket kritiska till regeringens utredningsförslag.

Kollektivavtalsmodellens legitimitet förutsätter för det första att vi har parter på arbetsmarknaden som respekterar varandra – som är överens om modellen. För den som följt konflikten i Göteborgs hamn det senaste året är det uppenbart att APMT:s nya ledning driver en antifacklig linje, som aktivt syftar till att begränsa de fackliga organisationernas möjlighet att utöva sitt inflytande. Den linjen har i Göteborgs hamn redan lett till att Unionen lagt ner sin fackklubb, till att Ledarnas klubb blivit passiv och till hård kritik från den lokala Transportklubben.

Oavsett vad man anser om Hamnarbetarförbundets metoder i kampen för att få motparten att respektera grundläggande fackliga rättigheter så är det uppenbart att en lagstiftning innebär ett ingrepp i förhandlingarna till fördel för en arbetsgivare som agerar antifackligt. Att tro att detta skulle gynna kollektivavtalsmodellen är att bedra sig.

Kollektivavtalsmodellens legitimitet bygger vidare på respekt för den grundlagsfästa föreningsrätten. I denna ingår att arbetarna har rätt att ansluta sig till den fackförening de anser representerar dem bäst. Att begränsa möjligheten för fackföreningar som inte har kollektivavtal att vidta konfliktåtgärder riskerar att öppna upp för en situation där fackföreningar kan startas upp utan brett stöd från arbetarna, men med brett stöd hos arbetsgivaren. Det tjänar ingen fackförening på.

Sist men inte minst medför regeringens åtgärd legitimitet för en praxis där politiken lägger sig i arbetsmarknadskonflikter. Det innebär att öppna en dörr som definitivt bör hållas stängd. Risken är stor att borgerliga partier som vill gå än längre får vind i seglen. Nästa gång kan det vara sympatiåtgärder som sätts i fråga.

Kategorier
Allmänt

Medlemsmöte i Göteborg 1 juni

Torsdag den 1/6 kl 15.30-18.00 är det medlemsmöte på depån i Göteborg. Mötet kommer hållas på plan 1 i lokal Styrsö och kommer ge ersättning på timkontot för de som närvarar utanför arbetstid.

Vi kommer gästas av Thomas Gorin Weijmer, ombudsman med ansvar för spårtrafikavtalet. Han kommer presentera det nya avtalet och svara på frågor från er medlemmar. Thomas kommer dyka upp hos oss cirka 16.30. Har ni inte möjlighet att själva närvara får ni gärna skicka med oss i styrelsen frågor vi kan ta upp åt er!

Alla medlemmar är såklart också välkomna att ta upp andra frågor, funderingar och önskemål kring klubbens arbete och aktiviteter.

Självklart kommer det bjudas på smörgåstårta!
Väl mött!

Kategorier
Turlistor och nycklar

Rapport från förhandling sommaren T17

Vi har haft förhandlingar med arbetsgivaren angående sommarperioden, senast 11/5 i Göteborg.

Arbetsgivaren hade presenterat förslag på nycklar för grupp 701, 706, 708, 709 och 711 för förare i Göteborg medan övriga går på skubben. Vi tyckte utifrån det presenterade materialet att förslaget till grupp 701 avvek alltför mycket från hur gruppen ser ut i original och att detta skulle verka förvirrande och skapa missnöje. För att inte heller låsa in folk på ett schema som inte ser ut som det de valt beslutade vi att slopa grupp 701 under sommaren. Detta innebär att grupp 706, 708, 709 och 711 för förare i Göteborg (samt Kinnekulle) går på anpassade nycklar över sommarperioden medan övriga går på skubben.

Falköping och Nässjö påverkas i stor utsträckning av banarbeten på Västra Stambanan. Vi kommer där få turlisteförslag utskickade vecka för vecka. För förarna i Falköping provar vi ett upplägg där de går kvar på sina nycklar fram till 19/6 med preliminärt förlängda turer inom ramen för nyckeln. De egentliga tiderna kommer sedan på veckolistan. Utvärdering sker inför hösten.

Begränsningsperioder blir, för er som vanligtvis går på fast lista, 19/6 (26/6 förare G)-30/6 resp 1-13/8. Juli månad är en egen avstämningsperiod. Håll koll så att ni inte får mer timmar utlagt än ni ska ha (i genomsnitt 7:36 h/dag vid fulltidstjänstgöring).

För er som normalt går på nyckel får avsteg från fridagsregeln 19-05 endast göras på den dag man skulle haft avsteg enligt ordinarie nyckel.

Inga undantag är förhandlade utan turerna ska följa avtal och parameterdokument.

Vi hade synpunkter på en del turer och nya förslag ska presenteras inför en ny förhandling som blir 7:e juni. Eftersom turerna kommer ändras gentemot grundförslagen kommer det leda till ändringar på veckobeskeden mot hur månadsschemat som lades ut nu i maj såg ut.

Försöket med råskubben utvärderades även och vi enades om att låta den fortgå i oförändrad form under sommaren för att senare diskutera eventuella förändringar inför hösten/T18. Arbetsgivaren gör vissa förtydliganden om bl.a. traktamenten, semesterkvot och förläggning av utbildningar.

Hälsningar
Alex Weinfors
Turlisteansvarig styrelsen

Kategorier
Avtalsrörelse

Parterna har enats

INFO 2017-05-12 kl.09.31

Igår eftermiddag meddelades att Almega och SEKO skrivit på avtalet, och det blir alltså ingen blockad och ingen strejk, så nu är det bara att jobba på som vanligt! Skönt, tycker vi i styrelsen, och ett gäng av oss medlemmar kommer att fira detta tillsammans under vår Påspåret-minitågsaktivitet imorgon kväll. Har du kommit på för sent att du vill vara med på detta så skadar det inte att kolla med Jenny Randulv om det finns plats. Vi samlas 14.45 vid SJ-husets entré i Gbg.

Mer information finner du här:

http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-seger-for-rattvisan–strejk-avblast-i-spartrafiken/

Och här:

http://sekotidningen.se/artikel/strejken-avblast-i-spartrafiken/

Förhandlingsprotokollet i sin helhet finns också strax att läsa under ”Dokument”.

Kategorier
Avtalsrörelse

Info om strejkvarslet

INFO 2017-05-11 kl.12.55

Nu kommer den typen av viktig information som vi ofta ger våra resenärer, d.v.s. ”Just nu har vi ingen information, men vi återkommer så snart vi vet mer”. I skrivande stund vet vi ännu inte om konflikten kommer att bryta ut eller inte, eftersom medling pågår idag.
Det kan alltså hända att parterna kommer överens idag, men det är viktigt att ändå vara förberedd på vad som händer imorgon fredag om de INTE gör det. Det som är mest aktuellt för oss är mertids-övertids-och nyanställningsblockaden för hela branschen. Från kl.14 imorgon får ni då inte tacka ja till fler timmar, oavsett om ni är hel/deltids/timanställda.
För att förtydliga: Om PPL eller opsl ringer ikväll eller imorgon fram till kl.13.59 och vill att ni ska jobba närmaste dagarna så kan ni tacka ja till det, eftersom vi ännu inte vet om det blir någon blockad, men OM blockaden sätts igång får inget övertidsarbete påbörjas efter fre kl14 oavsett när man kommit överens om passet med arbetsgivaren. Om ni ska jobba ett gampass som börjar innan 14 och slutar senare så ska ni generellt jobba tills ni är vid hemstation och där sluta ert pass. Det kan bli lite luddigt i vissa fall, och vi kommer med mer info om detta!

Bryter konflikten ut imorgon så kommer att vi att mata på med frågor och svar och annan matnyttig info på hemsidan under hela tiden konflikten pågår. Povel Johansson och Jessica Sander kommer att vara konfliktkontaktpersoner hos oss, men förbundet har också upprättat en konfliktmejl och en konfliktlinje som ni kan använda er av vid minsta osäkerhet om t.ex. arbete ska utföras, om det var rätt av arbetsgivaren att säga si och så, eller hur du ska göra om du kanske ska gå facklig utbildning under tiden.
Konflikt@seko.se 072-2071121 kommer ni att kunna höra av er till.

Går det så långt som till strejk för våra göteborgsförare på tisdag så kommer det förstås dyka upp en massa nya frågor om vad som händer och hur man ska agera i olika fall men vi får ha lite is i magen och ta en sak i taget. Ni kommer i alla fall inte att bli lämnade i sticket med några krångliga beslut.

Fortsätt gärna att maila era kontaktuppgifter till sekovasttag@gmail.com om ni inte redan gjort detta.

Gå gärna med i facebookgruppen Medlemsforum SEKO klubb västtåg. Förutom oss i styrelsen så har vi där flera aktiva medlemmar som är snabba ut med bra information, intressanta artiklar o.s.v.

Kategorier
Avtalsrörelse

Avtalsnytt #3: Varsel

Efter att förhandlingarna med Almega strandat i förra veckan varslar så Seko om strejk. Strejken inleds 12 maj klockan 14:00 och omfattar förutom en generell övertids- och mertidsblockad personal inom bl.a. depå och städ på SJ AB, Sodexo, ISS och MTR i Hagalund och Stockholm. Sekoanslutna lokförare på SJ Götalandståg i Göteborg ingår därefter i varslets andra våg och tas ut i strejk 16 maj klockan 03.00 om parterna inte kommit överens före dess. Styrelsen ber att få återkomma med mer information. Tills vidare kan förhandlingsdelegationens senaste rapport läsas nedan. Sekos konfliktmeddelande med detaljerad information om varslet finns att ladda ner här.

Vi vill även hänvisa till Seko Konflikthandbok (finns även under fliken Dokument) samt påminna om att skicka era privata kontaktuppgifter till sekovasttag@gmail.com i den händelsen att arbetsgivaren låser oss ute från deras system (mer info här).

Seko kommer att inrätta en konflikttelefon och en konfliktpanel dit medlemmar kan vända sig med frågor men detta är i skrivande stund inte klart. Vi återkommer så fort dessa kanaler finns tillgängliga.

Följ även: Senaste nytt från Seko centralt

Nu står vi upp tillsammans!

”Seko har idag varslat om strejk. Förhandlingarna om ett nytt Spårtrafikavtal strandade i
fredags och det saknas i nuläget möjlighet att fortsätta förhandla med Almega under rådande
omständigheter. Under torsdag och fredag förra veckan borde förhandlingarna ha präglats av
konstruktiva förslag och kompromiss, istället har vi mött ett Almega som strävat bakåt och
grävt sig allt djupare ner i sina skyttegravar. Detta beteende är oacceptabelt och det är deras
krav på oss också.
Först och främst vägrar Almega att tillämpa det märke som industrin satt. Sekos medlemmar
ska inte få samma löneökningar som Sveriges industriarbetare. Almega kräver avräkning och
motvaluta för lönerna ska öka enligt märket. I klarspråk vill Almega att vi ska sälja ut
våra mest lågavlönade medlemmar eller betala dyrt för att få den i märket
fastställda låglönesatsningen. När det gäller vårt krav på omställning vid förlorad
säkerhetsklassificering (Loss of License) försöker Almega på alla sätt förhindra att det
kommer tillstånd. Detta trots att vi beredda att betala för ökad trygghet. Förhandlingarna har
onekligen varit farsartade.
Apropå orimliga krav, Almega har under förhandlingarna preciserat ett av sina krav – det
gällande “undertid”. Så här tänker Almega att det ska fungera – om din arbetsgivare lägger ett
schema med mindre än 100 % effektivitet så blir “undertiden” tillgänglig som arbetstid under
de kommande månaderna. För att kunna lägga ut “undertid” vill Almega ge arbetsgivaren
möjlighet att omvandla dina fridagar till vanliga arbetsdagar (inte ens övertid!). Det
här är vad Almega och arbetsgivarna ser som lämplig motvaluta på våra krav. Almega tycks
inte förstå att deras orimliga krav bara kan leda till konflikt.
Mot denna bakgrund har Seko idag, den 3 maj, sagt upp kollektivavtalet och varslat om
konflikt. Vi är nu tvingade att strida för vad som är rätt och rimligt. Konflikten träder i kraft
fredag den 12 maj klockan 14.00 om vi inte har tecknat ett nytt avtal innan dess. Läs mer om
varslet på Sekos hemsida. Nu gäller det för oss alla att ställa upp och hålla ihop. Snacka om
avtalsrörelsen och få med dina jobbarkompisar i Seko. Tillsammans kommer vi att rida ut
stormen. Tillsammans är vi starka!
Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik”

Kategorier
Västtåginfo

Västtåginfo april

Ny utgåva ute nu där vi bl.a. kan informera om att vi vunnit en tvist med arbetsgivaren angående rast på tåg!

Västtåginfo april

Västtåginfo april

Kategorier
Allmänt Avtalsrörelse

Alternativa kontaktvägar

Även om fredsplikt just nu råder, så är det är inte helt omöjligt att vi på Västtågen kan bli delaktiga vid eventuella stridsåtgärder och t.ex. uttagna i strejk om det inte går att enas vid vårens (eller kommande års) förhandlingar. Det som skulle kunna hända vid en konflikt är att arbetsgivaren stänger oss ute från telefoni och mailsystemet, och då får vi svårt att kommunicera. Vi behöver därför en back-up-plan. Ni kommer snart att få ett mail från en egen mailadress som vi startat för klubben, sekovasttag@gmail.com, där ni ombeds att svara på mailet och lämna privata kontaktinfo till oss. Det är självklart frivilligt, men kan som sagt komma att behövas, så vi hoppas att alla svarar. Observera att detta handlar inte om att vi plötsligt ser någon annalkande konflikt just nu, men vi har kommit att tänka på att vår kommunikation är sårbar, och vill jobba förebyggande.

Kategorier
Avtal och regler

Turändringar

Många har på sistone haft funderingar på vad som egentligen gäller när arbetsgivaren ändrar turer. Här ett försök att reda ut detta.

Ur vårt kollektivavtal, §6:

Mom 2 Arbetstidens förläggning

Arbetstagare som tjänstgör på fast schema
Av schema eller särskild plan ska framgå ordningsföljden för tjänstgöringsturer och fridagar under begränsningsperioden. Av arbetsschemat ska också regelbunden jour eller beredskap framgå. Schema gäller tillsvidare eller för viss tid.

Arbetstagare som inte tjänstgör på fast schema (=skubben, min anm)
För arbetstagare som inte tjänstgör på fast schema görs en preliminär plan som delges den 15.e månaden innan tjänstgöring (=månadsbesked, min anm). Där ska framgå all känd tjänstgöring samt planenliga fridagar. Kompletterande tjänstgöring delges i veckobesked måndagen veckan innan aktuell tjänstgöring.”

Mom 2.8 Ändringar av ordinarie arbetstidsförläggning
Besked om ändringar i den ordinarie arbetstidens förläggning ska i normalfallet lämnas minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses, ger anledning till det.”

 

Detta innebär i klartext:

Går du på fast lista är det i grunden denna som gäller. Arbetsgivaren får ändra men ska då meddela detta, ”i normalfallet” minst två veckor i förväg. Du är inte skyldig att kontrollera vecko- eller månadsbesked.

Går du på skubben är månadslistan preliminär, veckobeskedet gäller. Du är inte skyldig att kontrollera din tjänstgöring efter att veckobeskedet är publicerat.

Vill arbetsgivaren ändra turer utöver ovanstående ligger det i arbetsgivarens intresse att säkerställa att du blir informerad om turändringar, då främst genom telefon- eller personlig kontakt under arbetstid. Du är inte skyldig att svara i telefon, läsa sms, mail eller kolla TrAppen utanför arbetstid.

Vid ytterligare frågor eller avvikelser från detta, kontakta dina fackliga ombud.

 

Upplever du arbetsgivarens hantering av scheman som ett arbetsmiljöproblem (även inom kollektivavtalets ramar), påtala det för din CS och ge även rapport till skyddet. Det är mycket viktigt att schemaläggningen fungerar för att vi ska kunna planera fritid och familjeliv!

Kategorier
Avtalsrörelse

Förhandlingsdelegation Spårtrafik informerar: Avtalsnytt #2

Avtalsrörelsen går vidare. Här en rapport från de inledande träffarna med vår centrala motpart Almega:

”I början av veckan träffade våra förhandlare Almega igen för ett tredje förhandlingstillfälle. Det för första träffen efter att industrins parter hade gjort upp om det så kallade ”märket”. ”Märket” består av tre delar, lönerna ökar med 6 procent fördelat på tre år, pensionen stärks med 0,5 procent och sist men inte minst så finns det en låglönesatsning. Till skillnad från förra året så hade vi inom LO samordnat oss och kommit överens om en modell som innefattade en låglönesatsning. Facken inom industrin levererade en uppgörelse där denna låglönesatsning finns med. 24 000 kronor blev den gräns som de kom överens om för låglönesatsningen. När vi ska fastställa utrymmet vid löneförhandlingarna på respektive företag så bidrar den med högre lön med procent av sin lön och den med lägre lön bidrar med ett fast krontal beräknat på 24 000 kronor.

Med tanke på hur hårt ”märket” sitter i avtalsrörelsen så skulle vi kunna tro att allt var klappat och klart när det gäller löneökningarna. Nej, knappt hade bläcket hunnit torka så var Almega ute och sa att någon låglönesatsning blir det inte prat om. Efter Almega följde flera arbetsgivarorganisationer efter med samma budskap. Respekten för industrins lönenormerande roll var helt plötsligt noll. Den låglönesatsning som ingår i industrins uppgörelse vill Almega med flera att vi ska tvingas betala för. Blotta tanken på det är otänkbart. Denna destruktiva hållning från stora delar av Svenskt Näringsliv har lett fram till att HRF – Hotell- och Restaurangfacket har tvingats varsla om strejk för att få ut samma ”märke” som industrifacken. Uppslutningen från LO-förbunden är total bakom HRF. Vi i Seko står bakom HRF till 100 procent och är redo att ge HRF allt det stöd som de kan behöva.

När våra förhandlare träffade Almega i veckan så var budskapet glasklart från Almegas sida – glöm allt vad låglönesatsning heter, glöm extra pensionsavsättning, glöm allt ni kräver. Därför kan vi lugnt säga att den fajt som HRF står inför är minst lika mycket vår fajt. Våra breda lågavlönade grupper ska inte tvingas stå tillbaka ännu en gång. Vi vill inte ha konflikt, vi söker inte konflikten på något sätt men vår beslutsamhet är total i frågan. Nej, nog får vara nog!

Som alla förstår är det tuffa förhandlingar vi har framför oss. För att vi ska ta hem ett schysst avtal behöver vi sluta upp tillsammans. Här kan alla hjälpa till – se till att få igång snacket på din arbetsplats och försök att få med dina jobbarkompisar i Seko. Alla behövs i avtalsrörelsen. Tillsammans tar vi hem det här – först för våra kompisar inom HRF och sen för oss själva!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik”

PDF

Här kan du läsa SEKO:s yrkanden.

Senaste nytt